Направи дарение

За всяка наша акция, кампания или събитие са необходими средства за осъществяването ѝ.

Ако желаете да ни помогнете и да направите дарение, това е сметката ни: 

BG33RZBB91551010699999 в Райфайзен Банк.